Kategorier
Guides

Tilbud om dagsbehandling i København

I forbindelse med forskellige former for vanskelige livsforhold, som misbrugsramte personer kan blive ramt af, er ét af de meget væsentlige spørgsmål fra et behandslingsmæssigt synspunkt dét, der angår den rette omsorg for de misbrugsramte, når disse befinder sig uden for et konkret dagligdagsmisbrug. For mange mennesker, der er plaget af forskellige former for misbrug […]

I forbindelse med forskellige former for vanskelige livsforhold, som misbrugsramte personer kan blive ramt af, er ét af de meget væsentlige spørgsmål fra et behandslingsmæssigt synspunkt dét, der angår den rette omsorg for de misbrugsramte, når disse befinder sig uden for et konkret dagligdagsmisbrug. For mange mennesker, der er plaget af forskellige former for misbrug (især de former der involverer indtag af opiodier, dvs rusmidler som morfin, metadon og heroin), er der ikke tale om sporadiske tilfælde af at være afhængig. Det at være misbruger, når betegnelsen bruges i lægevidenskabelig forstand, er en mere eller mindere varig tilstand. Dog er det ikke i alle henseende, at en misbrugsramt person nødvendigvis behøver at være i et misbrug i en grad, der gør dem det umuligt at begå sig i dagligdagen. Det er disse konkrete former for dagligdagsnære betingelser, som et for nuværende gældende tilbud om dagsbehandling i København angår.

 

Hensigten med dagligdagsbehandling er forbedring af tilværelsens vilkår

Det tilbud om dagsbehandling i København, der er sat i værk, er ment som en nøje monitoreret hjælp til misbrugsramte personer, der kan have overordentlige vanskeligheder ved at begå sig i dagligdagen, med de forskelligartede opgaver, hensyn og praktiske gøremål som denne involverer. Dagligdagsbehandling tilsigter nemlig en vægtlægning på disse konkrete og meget presserende omstændigheder, som den misbrugsramte har brug for at tage bestik af, enten efter et længevarende misbrugsforløb eller under selve dette behandlingsforløb, hvor tilbagefald kan forekomme. Tilbuddet om dagligdagsbehandling i københavn er i dette tilfælde en indsats der er rettet mod de i denne kommune bosiddende borgere, men kan kan også betragtes som et generelt tilbud for misbrugsramte fra hele landet,  der måtte finde det relevant at gennemgå forløbet. Dagligdagsbehandling er endvidere tænkt som en intensiveret indsats for de folk, der har akut brug for hjælp til at begå sig under de nye levevilkår, rutiner og deslige, som det indebærer at være på stofsubstituerende medicin; dét, der også kaldes stabil substitutionsbehandling. I så henseende er det af afgørende betydning at den konkrete dagligdagsbehandling tager hånd om de specifikke opgaver, som kan volde misbrugsramte af denne type besvær. Selve forløbet er berammet til at strække sig mellem 2-4 måneder, med behandlingsstart allerede på misbrugerens første stoffri dag.

 

Forløbets omstændigheder og tiltag

 

Det er muligt at få en nærmere beskrivelse af den omhyggelige og nøje planlagte dagsbehandling i københavn, end hvad der kan gives her. Ikke desto mindre involverer forløbet en række nævneværdige tiltag, som det vil være på sin plads at nævne her. Enhver, der lader sig indskrive til et behandlingsforløb vil være tilknyttet på en til formålet indrettet fast adresse, hvor et ugentligt forløb med deltagelse hver dag fra omtrent 8-14 vil finde sted. I dette forløb vil den indskrevne blandt andet gennemgå sessioner involverende de mest afgørende problemer, som præsenterer sig for vedkommende på daglig basis. Dette består blandt andet i at adressere stressniveauet og det dermed forbundne nedsatte funktionsniveau, som kan være forårsaget af for store udfordringer i hverdagen, og som ubehandlet kan føre til nedsat funktionsevne, både kropsligt og mentalt. Deriblandt vil der være foreligge forskellige  gruppeterapeutiske forløb, der kan angå et særligt tema i forbindelse med behandlingen, eller et individuel opgave, der er blevet stillet den indskrevne, og hvis løsning kræver løbende teraupeutisk opfølgning. Endvidere er der én dag ugentligt afsat tid til en særlig tilbagefaldsforebyggende rådgivning, hvor der vil blive fokuseret på det forløb, som et eventuelt tilbagefald vil involvere. Derudover er dagsbehandlingen i københavn også udformet som en generel worskshop om misbrug og afhængighedsrelarede emner i det hele taget, hvor der fokuseres på de bagvedliggende årsager, tilstanden selv og andre væsentlige misbrugsforebyggende emner.