Kategorier
Guides

Effektiv rottebekæmpelse eller kuk i kælderen?

Bekæmpelse af rotter

Hej.

Har I mødt Rattus? I ville vide det, hvis I havde, for jeg snakker om vores uven rotten.

Når man taler om rotter, mener man som regel den brune rotte (Rattus norvegicus) – også kaldet vandrerotten. Man støder sjældent på den sorte rotte – husrotten (Rattus rattus) også kaldet pestrotte, som ellers var nærmest enerådende i Danmark indtil for et par hundrede år siden, men som siden er blevet fortrængt af den brune rotte – ikke på grund af effektiv bekæmpelse.

Rotter æder næsten alt og daglig en fødemængde, der svarer til ca. 10% af legemsvægten. Rottens store, mejselformede fortænder kan gnave i alt, der er mindre hårdt end jern og den bruger dem flittigt. Store værdier går tabt når rotterne æder eller tilsviner menneskers fødevarer og foder samt med deres gnaven beskadiger bygninger og starter ildebrande ved at ødelægge el-installationer.

Der er nok ikke tvivl om, at rotter er medansvarlige for mange af de mere eller mindre alvorlige madforgiftninger, som salmonellabakterier forårsager. Men den alvorligste grund til rottebekæmpelse er, at rotter er farlige smittespredere, da deres afføring kan overføre Weils syge, som ofte har dødelig udgang.

I 1347 var rotten dødens budbringer, da den bragte Pesten, den sorte død til Europa, hvilket er årsagen til århundreders rottebekæmpelse lige siden. Den fortsatte rottebekæmpelse er ikke uden grund.

Forebyggende rottebekæmpelse hjemme og ude

Hvis man har mistanke om rotter i ens hjem eller virksomhed, har man som borger en lovpligtig forpligtelse til at anmelde det til kommunen.

Grundejer er også forpligtet til at vedligeholde kloakker og installationer på sin ejendom for ikke at give kloakrotter for gode levevilkår.

Rottebekæmpelse
Rottebekæmpelse? De er da lige til at kramme, de små kræ eller hva’?

I praksis er det som regel Teknisk Forvaltning, der tager sig af anmeldelsen, hvilket typisk sker ved at sende sagkyndigt mandskab – eller et firma, kommunen har hyret til den slags opgaver – ud på den anmeldte adresse. Her vurderer de anmeldelsen, bedømmer tilfældet – og iværksætter bekæmpelse, såfremt skadedyrene er tilstede.

Jeg håber ikke ovenstående har “givet jer kuk i kælderen”, det var min intention på en nogenlunde overskuelig måde at beskrive – hvorfor og hvordan man udfører – bekæmpelse af rotter.

Med venlig hilsen,
Wolfgang Ratus-Malm

Kategorier
Guides

Ikke alle kan være nummerpladeoperatør

Nummerpladeoperatør

Hvad laver egentlig en nummerpladeoperatør?

Det lyder som en stillings betegnelse, men det er i virkeligheden et firma, der er autoriseret jævnfør Registreringsbekendtgørelsens § 96.. til – inden for lovens rammer – at ind- og omregistrere køretøjer i Motorregistret for borgere og virksomheder.

Faktisk har en autoriseret nummerpladeoperatør pligt til at indregistrere og omregistrere køretøjer (såfremt de er omfattet af loven) i Motorregistret for borgere og virksomheder, der anmoder herom. Dog med den tilføjelse. at en nummerpladeoperatør kun er forpligtet til at indregistrere køretøjer omfattet af de typer af nummerplader, som operatøren har valgt at have på lager (se Registreringsbekendtgørelsens § 95).

Registrering af køretøjer sker der hvor nummerpladeoperatøren har forretning og denne skal være åbent for registrering af køretøjer mindst 4 dage om ugen (Registreringsbekendtgørelsens § 96, stk. 2).

På SKAT’s hjemmeside kan man altid se, hvilke virksomheder der er godkendte som nummerpladeoperatører.

En nummerpladeoperatør behøves ikke til omregistrering

Siden engang i november 2012 har dele af de arbejdsopgaver, som blandt andet nummerpladeoperatører hidtil havde stået for, kunnet udføres online – af folk selv.

På det tidspunkt åbnede Skat nemlig for deres TastSelv-service for om-registreringer af såkaldt ‘almindelige’ køretøjer på Skat.dk – derved kan købere af de køretøjer, der er omfattet af ordningen, spare turen til Skats nummerpladeekspeditioner.

De nye muligheder i TastSelv er en del af Motorregistret, som blev åbnet i juni 2012. gjorde på det tidspunkt det muligt for de omkring 1.600 autoriserede nummerpladeoperatører at sælge eog/eller udlevere nummerplader og derved spare folk fra berørte forhandlere og værksteder for turen til en af de 28 nummerpladeekspeditioner som SKAT driver.

Bilejeren og motorcykelejeren kan også bestille erstatningsplader, en ny registreringsattest eller en 3. nummerplade på skat.dk. Hvis et køretøj derimod skal nyindregistreres (førstegangs-registrering), slipper man ikke for at få det gjort af en nummerpladeoperatør.

Mvh
Jonna Licenso-Hansen