Kategorier
Guides

Effektiv rottebekæmpelse eller kuk i kælderen?

Hej. Har I mødt Rattus? I ville vide det, hvis I havde, for jeg snakker om vores uven rotten. Når man taler om rotter, mener man som regel den brune rotte (Rattus norvegicus) – også kaldet vandrerotten. Man støder sjældent på den sorte rotte – husrotten (Rattus rattus) også kaldet pestrotte, som ellers var nærmest enerådende i […]

Bekæmpelse af rotter

Hej.

Har I mødt Rattus? I ville vide det, hvis I havde, for jeg snakker om vores uven rotten.

Når man taler om rotter, mener man som regel den brune rotte (Rattus norvegicus) – også kaldet vandrerotten. Man støder sjældent på den sorte rotte – husrotten (Rattus rattus) også kaldet pestrotte, som ellers var nærmest enerådende i Danmark indtil for et par hundrede år siden, men som siden er blevet fortrængt af den brune rotte – ikke på grund af effektiv bekæmpelse.

Rotter æder næsten alt og daglig en fødemængde, der svarer til ca. 10% af legemsvægten. Rottens store, mejselformede fortænder kan gnave i alt, der er mindre hårdt end jern og den bruger dem flittigt. Store værdier går tabt når rotterne æder eller tilsviner menneskers fødevarer og foder samt med deres gnaven beskadiger bygninger og starter ildebrande ved at ødelægge el-installationer.

Der er nok ikke tvivl om, at rotter er medansvarlige for mange af de mere eller mindre alvorlige madforgiftninger, som salmonellabakterier forårsager. Men den alvorligste grund til rottebekæmpelse er, at rotter er farlige smittespredere, da deres afføring kan overføre Weils syge, som ofte har dødelig udgang.

I 1347 var rotten dødens budbringer, da den bragte Pesten, den sorte død til Europa, hvilket er årsagen til århundreders rottebekæmpelse lige siden. Den fortsatte rottebekæmpelse er ikke uden grund.

Forebyggende rottebekæmpelse hjemme og ude

Hvis man har mistanke om rotter i ens hjem eller virksomhed, har man som borger en lovpligtig forpligtelse til at anmelde det til kommunen.

Grundejer er også forpligtet til at vedligeholde kloakker og installationer på sin ejendom for ikke at give kloakrotter for gode levevilkår.

Rottebekæmpelse
Rottebekæmpelse? De er da lige til at kramme, de små kræ eller hva’?

I praksis er det som regel Teknisk Forvaltning, der tager sig af anmeldelsen, hvilket typisk sker ved at sende sagkyndigt mandskab – eller et firma, kommunen har hyret til den slags opgaver – ud på den anmeldte adresse. Her vurderer de anmeldelsen, bedømmer tilfældet – og iværksætter bekæmpelse, såfremt skadedyrene er tilstede.

Jeg håber ikke ovenstående har “givet jer kuk i kælderen”, det var min intention på en nogenlunde overskuelig måde at beskrive – hvorfor og hvordan man udfører – bekæmpelse af rotter.

Med venlig hilsen,
Wolfgang Ratus-Malm